B R O S E N S

Al meer dan dertig jaar doe ik opzoekingen naar families Brosens. Alles begon met het opmaken van een stamboom. Maar ik kwam dikwijls personen tegen die niet in het plaatje pasten. Velen daarvan konden later wel aangesloten worden, maar toch zijn er meerdere Brosens stammen. Ze zullen waarschijnlijk nooit aan mekaar kunnen gekoppeld worden, want ook DNA-tests geven duidelijk verschillen aan.

Op dit ogenblik ken ik vier verschillende Brosens takken. Drie daarvan vertrekken in Minderhout en één in Meer.

- De Hollanders tak is genoemd naar één der aangetrouwde vrouwen. Als oudsten: Petrus Brosens, getrouwd te Minderhout op 15 september 1760 met Joanna Backers.

- De tak Schepers is ook naar een aangetrouwde vrouw genoemd. Cornelis Brosens trouwde op 25 september 1736 in Minderhout met Anna Maria Dries.

Bij de tak Schepers hoort ook de burgemeesters tak die uit Wortel komt. Dit deel van de Schepers tak is de gekende brouwersfamilie in Hoogstraten.
Jan Verheyen heeft over deze familie geschreven in het jaarboek van de Koninklijke Hoogstraatse Oudheidkundige Kring (HOK) 1998. Het boek heet "BIER, drinken en brouwen in Hoogstraten door de eeuwen heen". In deel 2 daarvan beschrijft Jan de brouwersfamilie Brosens en hun brouwerij 'De Fortuin'.

- Verder is er de tak van Marcel, de enige tak die naar een nog levende persoon is genoemd. De oudsten, Adrianus Brosens en Maria Mostmans trouwden ook in Minderhout, op 23 januari 1674.

- Tenslotte is er ook nog 'onze' tak, de tak Meer. Die vangt aan bij een huwelijk op 12 augustus 1685 in Meer. Daar trouwde toen Jan Brosens, de zoon van Jan, met Joanna Mertens, die ze ook wel Brouwers noemden.


Een bestand samenstellen is één ding, een bestand onderhouden is iets anders. Daarom deze oproep:
Gelieve zoveel mogelijk alle veranderingen van uw familie door te geven: geboortes, dopen, huwelijken, samenwonen ... scheidingen, overlijdens, ...
Alleen op deze manier kunnen de bestanden actueel gehouden worden.


De naam Brosens is een patroniem, genoemd naar de voornaam Ambrosius, afgekort Broos. Op vele plaatsen hier heeft men nog een (Sint) Ambrosiusgilde: een vereniging van imkers.
Ik ken niemand die al ambrozijn (ambrosia) geproefd heeft, de godenspijs uit de griekse mythologie. Het zou ongelofelijk lekker zijn, zegt men. Wie kent er een recept van?


| home | Gery Brosens - mei 2023