B R O S E N S

DNA - onderzoek

Misschien is het mogelijk om met DNA onderzoeken na te gaan of er tussen de "vijf Brosens takken" toch hier of daar geen verwantschap is.
Wij zochten op korte termijn (voor 15 februari 2009) vrijwilligers om DNA testen te laten ondergaan in het kader van het "DNA-Project Oud-Hertogdom Brabant". Dit in samenwerking met onder andere de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).
Er zijn op dit ogenblik helaas geen plaatsen meer vrij.
Het onderzoek was niet gratis (80 euro), maar wel merkelijk goedkoper dan gelijkaardige initiatieven. Lees er meer over op www.brabant-dna.org.

Lees ook als achtergrond in Vlaamse Stam, het tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, nummer 6, november-december 2004 een bijdrage van dr. Gerd Mertens, Laboratoriumhoofd Verwantschapsonderzoek van het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen. Het gaat over "Het Y-chromosoom, onuitwisbare bron van genealogische informatie". Met de vriendelijke toelating van de auteur kan u hier het artikel lezen.


| home | | genealogie | | bedrijven | | namen | | verhalen |
| vaderland | | beroemdheden | | e-mails | | contact |


Hosted by www.lazernet.be.
Gery Brosens.
8 maart 2009